Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Imielin  sprawdź informacje Na Mapie miasta Imielin

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Imielin.

Mapa Geoportal Imielin

Dane urzędu

Urząd Miasta Imielinul. Imielińska 81Imielin, 41-407

Tel: 32 2255505

Fax: 32 2255507

E-mail: burmistrz@imielin.pl

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Imielin: 2414021

Witryna: www.imielin.pl

Władze lokalne: Burmistrz Jan Chwiędaczburmistrz@imielin.pl

Miasto Imielin w liczbach

Powierzchnia miasta Imielin*

28 km2

2302 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Imielin*

9 269 mieszkańców

963 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Imielin*

331 mieszkańców na km2

308 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Imielin

Geoportal Imielin prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Imielin

Jak powstał Geoportal miasta Imielin?

Geoportal Imielin powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Imielin, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Imielin umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Imielin

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Imielin?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Imielin;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Imielin;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Imielin;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Imielin;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Imielina.
Informacje na Geoportalu Imielin

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Imielin?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Imielin;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Imielin;
 • Rejestr MPZP Imielin;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Imielin;
 • Mapa Topograficzna miasta Imielin;
 • Mapa Solarna miasta Imielin;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Imielin;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Imielin

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Imielin?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Imielin.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Imielin łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Imielinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Imielina zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Imielin, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Imielin oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Imielin. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Imielina możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Imielina. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Imielin. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Imielin.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Imielinie.

  Geoportal miasta Imielin posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Imielin. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Imielinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Imielin przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Imielinie.

  W Geoportalu Imielin przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Imielin. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Imielinie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Imielin zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Imielin, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Imielin oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Imielin.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Imielin. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Imielin są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Imielin podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Imielin.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Imielinie. W Geoportalu miasta Imielin udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Imielinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Imielin.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Imielin. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Imielin dla mieszkańców

Geoportal Imielin jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Imielin. Na mapie Imielina sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Imielin mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Imielin. Korzystając z map Geoportalu miasta Imielin w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Imielin są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Imielin dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Imielin dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu